Loading

Prof.Dr.

Şakir GÖRMÜŞ

İşletme Fakültesi

Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü

İletişim

sgormus@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Selcuk, M; Gormus, S; Guven, M; - Impact of Weather Parameters and Population Density on the COVID-19 Transmission: Evidence from 81 Provinces of Turkey - EARTH SYSTEMS AND ENVIRONMENT - Vol.5 - pp.87 - ISSN : 2509-9426 - DOI : 10.1007/s41748-020-00197-z - JAN 2021 - English - Article - 2021 - WOS:000607508400001
2 Gormus, S; Aydin, M; - Revisiting the environmental Kuznets curve hypothesis using innovation: new evidence from the top 10 innovative economies - ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - ISSN : 0944-1344 - DOI : 10.1007/s11356-020-09110-7 - - English - Early Access - 2020 - WOS:000532643300011
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Selcuk, M; Gormus, S; Guven, M; - Impact of Weather Parameters and Population Density on the COVID-19 Transmission: Evidence from 81 Provinces of Turkey - EARTH SYSTEMS AND ENVIRONMENT - Vol.5 - pp.87 - ISSN : 2509-9426 - DOI : 10.1007/s41748-020-00197-z - - English - Early Access - 2021 - WOS:000607508400001
2 Selcuk, M; Gormus, S; Guven, M; - Impact of Weather Parameters and Population Density on the COVID-19 Transmission: Evidence from 81 Provinces of Turkey - EARTH SYSTEMS AND ENVIRONMENT - ISSN : 2509-9426 - DOI : 10.1007/s41748-020-00197-z - - English - Early Access - 2021 - WOS:000607508400001
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Dr. Şakir Görmüş, Saime Kavakçı - Sosyal Sermaye Bağlamında Güven Kavramı: Dini, toplumsal ve İktisadi Boyutu - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies - Vol.4 - pp.78-94 - ISSN : 2149-8407 - 2018
2 Dr. Şakir Görmüş, Enes Ellibeş - Kocaeli İlinde Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Yatay Kesit Analizi İle İncelenmesi - Uluslararası ekonomik Araştırmalar Dergisi - Vol.1 - pp.48-56 - ISSN : 2149-8377 - 2018
3 Dr. Şakir Görmüş, Rafet Emre Toraman - Bankacılık Sektöründe Şubeleşmenin Makroekonomik Ve Demografik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Panel Veri Analizi - Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi - Vol.6 - pp.1-12 - ISSN : 2147-6071 - 2018
4 Dr. Şakir Görmüş, Dr. Esra Aksoylu - Gelişmekte Olan Ülkelerde Ülke Riski Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları: Asimetrik Nedensellik Yöntemi - AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.14 - pp.15-34 - ISSN : 1306-2174 - 2018
5 Dr. Şakir Görmüş, Mariem Minny - The Impact Of Interest Rate Fluctuations On The Participation Banks Profiability: Turkey Case - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies - Vol.3 - pp.55-72 - ISSN : 2149-8407 - 2017
6 Dr. Şakir Görmüş - Anket Şirketleri 30 Mart Testini Geçti mi? - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi - Vol.1 - pp.35-53 - ISSN : 2149-8539 - 2015
7 Dr. Şakir Görmüş - İslam İktisadı İnsanlık için Bir İhtiyaç mı? - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies - Vol.1 - pp.161-170 - 2015
8 Görmüş Ş., Güloğlu B., Güneş S. - Determinant of Stock Market Return Correlation: An Extended Gravity Model Approach - International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences - Vol.1 - pp.298 - ISSN : 1925-4423 - 2011 - SAU
9 Görmüş, Ş. and A. Kabasakal - Are Economic Crises and Government Changes Related? A Descriptive Statistic Analysis - WASET: International Journal of Human and Social Sciences (SCOPUS) - Vol.5 - pp.893 - ISSN : 2010-3778 - 2010 - SAU
10 Dr. Şakir Görmüş & Ar. Gör. Hakan Hotunluoğlu - Demokrasinin Türkiye’nin İhracatı ve İthalatı Üzerine Etkisi - Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi - Vol.24 - pp.99 - ISSN : 1300-4646 - 4 - 2010 - SAU
11 Dr. Şakir Görmüş & İsmet Göçer - The Socio-Economic Determinant of Tourism Demand in Turkey: A Panel Data Approach - International Research Journal of Finance and Economics - Vol.55 - pp.88 - ISSN : 1450-2887 - 2010 - M-SAU-199
12 Dr. Şakir Görmüş & Dr. Sevcan Güneş - Consumer Confidence, Stock Prices and Exchange Rates: The Case of Turkey - Applied Econometrics and International Development - Vol.10 - pp.113 - ISSN : 1578-4487 - 2 - 2010 - SAU
13 Görmüş, S.; Göçer, I. - The socio-economic determinant of tourism demand in Turkey: A panel data approach - International Research Journal of Finance and Economics - Vol.55 - pp.88-99 - ISSN : 14502887 - Article - 2010 - SCOPUS_ID:78349266816
14 ŞAKİR GÖRMÜŞ; ALİ KABASAKAL; - Are economic crises and government changes related? A descriptive statistic analysis - World Academy of Science, Engineering and Technology - Vol.67 - pp.223-228 - ISSN : 2010376X - Article - 2010 - SCOPUS_ID:78751629061
15 Görmüş Ş. ve Güneş S. - IMF Anlaşmalarının Güvenilirliği Artırmadaki Rolü: Türkiye Örneği - Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.24 - pp.269 - ISSN : 1302-1842 - 2009 - SAU
16 Görmüş Ş.,Uçal H. - Türkiye ile Güney Kıbrıs Arasındaki Ticaret Potansiyelinin Çekim Teorisi Yöntemiyle Tahmini - Finans Politik & Ekonomik Yorumlar - Vol.520 - pp.95 - Haziran - 2008 - SAU
17 Görmüş Ş.,PEKER O. - Türkiye'de Döviz Kurunun Enflasyonist Etkiler: Ekonometrik Bir Analiz - SDÜ, İİBF dergisi - Vol.2 - pp.187 - ISSN : 1301 – 0603 - 2008 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 S. Güneş, Ş. Görmüş, F. Yeşilyurt ve G. Tezcan - ÖSYM Başarısını Etkileyen Faktörlerin Analizi - PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.11 - pp.71 - ISSN : 1308-2922 - 2012
2 ALİ KABASAKAL; ŞAKİR GÖRMÜŞ; - Ölçek Ekonomileri ve Sanayi Sektöründe İhracat Başarısı - Akademik Bakış - Vol.9 - pp.121 - ISSN : 1694-528X - 2006
3 ALİ KABASAKAL; ŞAKİR GÖRMÜŞ; - Financial Crises in Emerging Economies: A Descriptive Statistics Analysis - Sosyal Siyaset Konferansları - Vol.50 - pp.1041 - ISSN : 1304-0103 - 2006
2.1-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ OLARAK SUNULAN TEBLİĞ :
1 Dr. Şakir Görmüş - “Katılım Finansın Standartları Var Mı ?” - 2017
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Dr. Şakir Görmüş, Dr. Veli Yılancı, Mücahit Aydın - “Asimetrik Panel Nedensellik Testi Gelişmekte Olan Borsaları Üzerine Bir Uygulama”, - 2016
2 Mervan SELÇUK, Şakir GÖRMÜŞ - Türkiye’de Kurumsal Olarak Uygulanabilir Bir Zekât Modeli - 2016
3 Mervan SELÇUK, Şakir GÖRMÜŞ - Zekâtın Kurumsallaşmasının Seçilmiş İslam Ülkeleri Tecrübeleri Çerçevesinde Analizi - 2016
4 Dr. Şakir Görmüş & İsmet Göçer - Türkiye ye Yönelik Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Yöntemiyle Analiz Edilmesi”, - 2010
5 Görmüş, Ş ve A. Kabasakal - Are Economic Crises and Government Changes Related? A Descriptive Statistics Analysis - 17-19 Haziran - 2009 - SAU
6 Şakir Görmüş & Dr. Osman Peker & Dr. Recep Tekeli - “Similatiries and Differences of the 1994 and 2001 Turkish Finansial Crises: A Signal Approach - 2008
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Dr. Şakir Görmüş - “Development Of Islamıc Bank In Malaysıa And Turkey: Does Politik Mather”, - 2017
2 Dr. Şakir Görmüş, Dr. Esra Aksoy, - “Ülke Riskinin Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swaplarını Etkileyen Faktörler:Asimetrik Nedensellik Yöntemi”, - 2017
3 Dr. Şakir Görmüş & Dr. Osman Peker - “The Effect On Developing And Developed Countries of The Kyoto Emissions Trading System”, - 2010
2.5-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ OLARAK SUNULAN TEBLİĞ :
1 Dr. Şakir Görmüş, - Gayrimenkul Sertifikası Konut Finansmanında Faizsiz Bir Çözüm Olabilirmi?”, - 2017
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 MÜCAHİT AYDIN; - Terör Tecrübesinin Turizm Talebi Üzerine Etkisi - 2014
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Mervan Selçuk, Şakir Görmüş - Zekatın Kurumsallaşması Dünya Uygulamaları ve Türkiye İçin Model Önerisi - İktisat Yayınları - Vol.1 - 2019
2 Görmüş Ş. - KRİZ VE SEÇİM DÖNEMLERİNDE İMKB: Teori ve Uygulama (İMKB Yarıtımcısına Tavsiyeler) - Gazi Kitapevi - pp.1 - Ekim - 2010 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Dr. Şakir Görmüş - “Dünya’da ve Türkiye’de İslami Finansın Gelişimi - PESA - Vol.12 - pp.65-104 - 2018
2 Dr. Şakir Görmüş - Yeni Başlayanlar İçin İslami Finans - PESA - pp.65-104 - 2018
3 Görmüş Ş. - Türkiye’de Cari Açığın Sürdürülebilirliğin “Sinyal Yaklaşımı” Metodu ile Test Edilmesi - Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye’nin cari Açık Sorunları - 2010 - SAU
4 Dr. Şakir Görmüş & Dr. Ali Kabasakal - “Financial Crises in Emerging Economies: A Descriptive Statistics Analysis - İ.Ü. Sosyal Siyaset Konferanslari 50. yıl kitabı - Vol.4599 - pp.1041-1062 - 2005
3.11-BASILMIŞ DERS NOTU VEYA UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIMLANMIŞ DERS NOTU YAZARLIĞI :
1 Dr. Şakir Görmüş - İstatistik Uzaktan Eğitim Ders Notları - 2013
2 Dr. Şakir Görmüş - İktisadi Matematik Uzaktan Eğitim Ders Notları - 2013
4.1-DÜNYA BANKASI, AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Kamu Sektörünün Sivil Toplum Örgütleri ile İşbirliği için Desteklenmesi için Teknik Yardım - Vol.3.000000 EUR - DOI : 2 - Doger/ccsos/tr2013/0740.10-2/ser/005 - 2017
4.6-DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN HARİÇ) TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELER (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIYOR: TOPLUM KAZANIYOR - Vol.80100 - DOI : 1 - 54-019-037 - 2017
2 GENÇLER İSLAMİ FİNANSI ÖĞRENİYOR VE UYGULUYOR - Vol.90000 - DOI : 2 - 14154 - 2017
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 “How Good Are the Signal Approach to Predict 1994 and 2001 Turkish Financial Crises?” - Vol.2500 - DOI : 1 - 2005 - 2004
5.2-YURTİÇİ ARAŞTIRMA :
1 “Akademik Teşvik Ödeneği Taslağı (Beklentiler Ve Hedefler Karşılanıyor Mu? - DOI : 1 - PESA Nisan 10 - 2015
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 IJISEF March - 2017
2 IJISEF July - 2017
3 IJISEF November - 2017
4 IJISEF March - 2016
5 IJISEF November - 2016
6 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies (IJISEF) July - 2015
7 ICISEF November - 2015
8 SEYAD Ocak - 2015
9 SEYAD Nisan - 2015
10 SEYAD July - 2015
11 SEYAD October - 2015
12 SEYAD August özel - 2015
13 SEYAD nisan - 2014
14 SEYAD October - 2014
15 SEYAD October - 2013
16 SEYAD JUNE - 2013
17 SEYAD Nisan - 2013
18 SEYAD Ocak - 2013
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Yeni Başlayanlar için İslami Finans - 2018
2 Tasarrufa Dayalı Faizsiz finans Sistemi - 2017
3 ICPESS Social Studies Proceding book 2017 - 2017
4 ICPESS 2016 Proceedings Book - 2016
5 ICISEF Islamic Finance proceding book - 2015
6 ICISEF 2015 Islamic Banking Proceding book - 2015
10.2-ALANINDA YURTDIŞI KURUM VEYA KURULUŞLARDAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 Araştırma Bursu - Oklahoma State Üniversitesi - 2002
10.4-ULUSLARARASI KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Yüksek lisans ve doktora bursu - MEB - 0 - SAU
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 Ülke riskinin göstergesi olarak kredi temerrüt swaplarını etkileyen faktörler: Asimetrik nedensellik yöntemi ile tahmini - AKSOYLU ESRA - Sakarya Üniversitesi - SBE - İşletme Anabilim Dalı - 2017
2 IMF anlaşmaları'nın istikrar programlarının güvenilirliğini artırmadaki rolü: Türkiye örneği - GÜNEŞ SEVCAN - Adnan Menderes Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat Anabilim Dalı - 2008
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Sukuk uygulamaları ve dünya sukuk piyasasının gelişimi - OKULU ABDULLAH - Sakarya Üniversitesi - SBE - İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı - 2017
2 The impact of the interest rate fluctuations on the participation banks profitability: Turkey case - MİNNY MARİEM - Sakarya Üniversitesi - SBE - İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı - 2017
3 Meslek edindirme kurslarının etkinliği: SAMEK örneği - BAĞLAN DAMLA - Sakarya Üniversitesi - SBE - Maliye Anabilim Dalı - 2017
4 ). Asimetrik panel nedensellik testi: Gelişmekte olan ülkelerin borsaları üzerine bir uygulama - AYDIN MÜCAHİT - Sakarya Üniversitesi - SBE - Finansal İktisat Anabilim Dalı - 2016
5 Zekâtın modern anlamda kurumsallaşması ve Türkiye için uygulanabilir bir model önerisi - SELÇUK MERVAN - Sakarya Üniversitesi - SBE - İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı - 2016
6 Avrupa Birliği sürecinde Kıbrıs meselesi ve Türkiye ile Güney Kıbrıs arasındaki ticaret potansiyelinin çekim teorisi yöntemi ile tahmini - UÇAL HALİL - Adnan Menderes Üniversitesi - SBE - İktisat Anabilim Dalı - 2007
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Finansal Makroekonomi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
2 İslam Ülkelerinin Mali ve finansal Yapısı - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
3 EKONOMİNİN TEMELLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
4 EKONOMİNİN TEMELLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
5 DÖNEM PROJESİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
6 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
7 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 İktisadi Matematik - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
2 İktisadi Matematik - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2017
3 İstatistik - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
4 İstatistik - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2017
5 İslam Ekonomisi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
6 İslami Finans - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
7 Araştırma Yöntemleri - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
8 İktisadi Matematik - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2015
9 İktisadi Matematik - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2015
10 İSTATİSTİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
11 İSTATİSTİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
12 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
14 İSTATİSTİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
15 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
16 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
17 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
18 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
19 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
20 PROJE TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
21 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
22 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
23 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
24 İSTATİSTİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
25 İSTATİSTİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
26 İSTATİSTİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
27 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
28 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
29 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
30 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
31 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
32 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
33 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
34 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
35 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
36 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
37 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
38 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
39 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
40 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
41 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
42 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
43 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
44 ECONOMETRICS I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
45 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
46 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
47 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
48 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
49 ECONOMICS - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
50 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
51 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
52 İKTİSADA GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
53 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
54 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
55 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
56 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
57 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
58 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
59 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
60 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
61 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
62 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
63 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
64 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
65 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
66 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
67 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
68 MACRO ECONOMICS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
69 MICRO ECONOMICS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
70 MİKRO İKTİSAT - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
71 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
72 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
73 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
74 INTRODUCTION TO ECONOMICS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
75 İKTİSADA GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
76 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
77 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
78 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
79 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
80 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
81 MACRO ECONOMICS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
82 İSTATİSTİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
83 İKTİSADA GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
84 INTRODUCTION TO ECONOMICS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
14.2-EN AZ 3 AY SÜRE İLE YURT DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR ÜNİVERSİTE/ARAŞTIRMA KURUMU/ENSTİTÜDE ARAŞTIRMA AMACI İLE BULUNMAK/BULUNMUŞ OLMAK :
1 Uluslararası Malezya İslam Üniversitesinde Araştırmacı - Haziran -Agustos - 2014
2 Oklahoma State Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi - 2002-2004 - 2004
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), - 28-30 June, - 2018
2 3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 9-11 November - 9-11 November - 2017
3 International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), - 19-22 May - 2017
4 International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) - 24-26 August, - 2016
5 International Congress on Islamic Economics and Finance (ICISEF), - 21-23 October - 2015
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi - 26-28 Ekim - 2007
MAKALELER
Revisiting the environmental Kuznets curve hypothesis usinginnovation: new evidence from the top 10 innovative economies
MUHAFAZAKÂR KESİMİN AŞIRI TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI BELİRLEYEN NEDENLER VE İSRAF BOYUTU: TÜRKİYE-MALEZYA KARŞILAŞTIRMASI
Credit Risk Management: A Comparative Study between Islamic and Conventional Banks in Turkey
Kocaeli İlinde Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Yatay Kesit Analizi ile İncelenmesi
Sosyal Sermaye Bağlamında Güven Kavramı: Dini, Toplumsal Ve İktisadi Boyutu
Bankacılık Sektöründe Şubeleşmenin Makroekonomik Ve Demografik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Panel Veri Analizi
Gelişmekte Olan Ülkelerde Ülke Riski Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları: Asimetrik Nedensellik Yöntemi
The Impact of Interest Rate Fluctuation on The Participation Bank Profitability: Turkey Case
İslam İktisadı İnsanlık için Bir İhtiyaç mı
Anket Şirketleri 30 Mart Testini Geçti mi
ÖSYM Başarısını Etkileyen Faktörlerin Analizi
Determinant of Stock Market Return Correlation An Extended Gravity Model Approach
Are Economis Crises and Government Changes Related A Descriptive Statistic Analysis
The Socio Economic Determinant of Tourism Demand in Turkey A Panel Data Approach
Consumer Confidence Stock Prices and Exchange Rates The Case of Turkey
Demokrasinin Türkiye nin İhracatı ve İthalatı Üzerine Etkisi
IMF Anlaşmalarının Güvenilirliği Artırmadaki Rolü Türkiye Örneği
Türkiye de Döviz Kurunun Enflasyonist Etkiler Ekonometrik Bir Analiz
Türkiye ile Güney Kıbrıs Arasındaki Ticaret Potansiyelinin Çekim Teorisi Yöntemiyle Tahmini
Ölçek ekonomileri ve Sanayi Sektöründe İhracat Başarısı
BİLDİRİLER
Türkiye’de İslami Finans Okuryazarlığının Mevcut Durumu Karşılaştırmalı Analiz ve Politika Önerileri
Ülke Riskinin Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swaplarını Etkileyen Faktörler: Asimetrik Nedensellik Yöntemi
KATILIM FİNANSIN STANDARTLARI VAR MI ?
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI KONUT FİNANSMANINDA FAİZSİZ BİR ÇÖZÜM OLABİLİRMİ?
DEVELOPMENT OF ISLAMIC BANK IN MALAYSIA AND TURKEY: DOES POLİTİK MATHER
Ülke Riskinin Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swaplarını Etkileyen Faktörler:Asimetrik Nedensellik Yöntemi
The Effect of Interest Rate Changes on Islamic Banking Profitability
Türkiye de Kurumsal Olarak Uygulanabilir Bir Zekat Modeli
asimetrik Panel Nedensellik Testi Gelişmekte Olan Borsaları Üzerine Bir Uygulama
Zekatın Kurumsallaşmasının Seçilmiş İslam Ülkeleri Tecrübeleri Çerçevesinde Analizi
Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Yöntemiyle Analiz Edilmesi
Türkiye ye Yönelik Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Yöntemiyle Analiz Edilmesi
Is the Türkish Current Account Deficit Sustainable An Ecnometric Analysis
Simultaneous Estimation of Stock Market and Currency Crises
PROJELER
Gençler İslami Finansı Öğreniyor ve Uyguluyor
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIYOR: TOPLUM KAZANIYOR
How Good Are the Signal Approach to Predict 1994 and 2001 Turkish Financial Crises