Loading

Prof.Dr.

Şakir GÖRMÜŞ

İşletme Fakültesi

Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü

İletişim

sgormus@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Gormus, S; Aydin, M; - Revisiting the environmental Kuznets curve hypothesis using innovation: new evidence from the top 10 innovative economies - ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - ISSN : 0944-1344 - DOI : 10.1007/s11356-020-09110-7 - - English - Early Access - 2020 - WOS:000532643300011
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Selcuk, M; Gormus, S; Guven, M; - Impact of Weather Parameters and Population Density on the COVID-19 Transmission: Evidence from 81 Provinces of Turkey - EARTH SYSTEMS AND ENVIRONMENT - Vol.5 - pp.87 - ISSN : 2509-9426 - DOI : 10.1007/s41748-020-00197-z - - English - Early Access - 2021 - WOS:000607508400001
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Dr. Şakir Görmüş, Saime Kavakçı - Sosyal Sermaye Bağlamında Güven Kavramı: Dini, toplumsal ve İktisadi Boyutu - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies - Vol.4 - pp.78-94 - ISSN : 2149-8407 - 2018
2 Dr. Şakir Görmüş, Enes Ellibeş - Kocaeli İlinde Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Yatay Kesit Analizi İle İncelenmesi - Uluslararası ekonomik Araştırmalar Dergisi - Vol.1 - pp.48-56 - ISSN : 2149-8377 - 2018
3 Dr. Şakir Görmüş, Rafet Emre Toraman - Bankacılık Sektöründe Şubeleşmenin Makroekonomik Ve Demografik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Panel Veri Analizi - Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi - Vol.6 - pp.1-12 - ISSN : 2147-6071 - 2018
4 Dr. Şakir Görmüş, Dr. Esra Aksoylu - Gelişmekte Olan Ülkelerde Ülke Riski Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları: Asimetrik Nedensellik Yöntemi - AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.14 - pp.15-34 - ISSN : 1306-2174 - 2018
5 Dr. Şakir Görmüş, Mariem Minny - The Impact Of Interest Rate Fluctuations On The Participation Banks Profiability: Turkey Case - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies - Vol.3 - pp.55-72 - ISSN : 2149-8407 - 2017
6 Dr. Şakir Görmüş - Anket Şirketleri 30 Mart Testini Geçti mi? - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi - Vol.1 - pp.35-53 - ISSN : 2149-8539 - 2015
7 Dr. Şakir Görmüş - İslam İktisadı İnsanlık için Bir İhtiyaç mı? - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies - Vol.1 - pp.161-170 - 2015
8 Görmüş Ş., Güloğlu B., Güneş S. - Determinant of Stock Market Return Correlation: An Extended Gravity Model Approach - International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences - Vol.1 - pp.298 - ISSN : 1925-4423 - 2011 - SAU
9 Görmüş, Ş. and A. Kabasakal - Are Economic Crises and Government Changes Related? A Descriptive Statistic Analysis - WASET: International Journal of Human and Social Sciences (SCOPUS) - Vol.5 - pp.893 - ISSN : 2010-3778 - 2010 - SAU
10 Dr. Şakir Görmüş & Ar. Gör. Hakan Hotunluoğlu - Demokrasinin Türkiye’nin İhracatı ve İthalatı Üzerine Etkisi - Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi - Vol.24 - pp.99 - ISSN : 1300-4646 - 4 - 2010 - SAU
11 Dr. Şakir Görmüş & İsmet Göçer - The Socio-Economic Determinant of Tourism Demand in Turkey: A Panel Data Approach - International Research Journal of Finance and Economics - Vol.55 - pp.88 - ISSN : 1450-2887 - 2010 - M-SAU-199
12 Dr. Şakir Görmüş & Dr. Sevcan Güneş - Consumer Confidence, Stock Prices and Exchange Rates: The Case of Turkey - Applied Econometrics and International Development - Vol.10 - pp.113 - ISSN : 1578-4487 - 2 - 2010 - SAU
13 Görmüş, S.; Göçer, I. - The socio-economic determinant of tourism demand in Turkey: A panel data approach - International Research Journal of Finance and Economics - Vol.55 - pp.88-99 - ISSN : 14502887 - Article - 2010 - SCOPUS_ID:78349266816
14 ŞAKİR GÖRMÜŞ; ALİ KABASAKAL; - Are economic crises and government changes related? A descriptive statistic analysis - World Academy of Science, Engineering and Technology - Vol.67 - pp.223-228 - ISSN : 2010376X - Article - 2010 - SCOPUS_ID:78751629061
15 Görmüş Ş. ve Güneş S. - IMF Anlaşmalarının Güvenilirliği Artırmadaki Rolü: Türkiye Örneği - Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.24 - pp.269 - ISSN : 1302-1842 - 2009 - SAU
16 Görmüş Ş.,Uçal H. - Türkiye ile Güney Kıbrıs Arasındaki Ticaret Potansiyelinin Çekim Teorisi Yöntemiyle Tahmini - Finans Politik & Ekonomik Yorumlar - Vol.520 - pp.95 - Haziran - 2008 - SAU
17 Görmüş Ş.,PEKER O. - Türkiye'de Döviz Kurunun Enflasyonist Etkiler: Ekonometrik Bir Analiz - SDÜ, İİBF dergisi - Vol.2 - pp.187 - ISSN : 1301 – 0603 - 2008 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 S. Güneş, Ş. Görmüş, F. Yeşilyurt ve G. Tezcan - ÖSYM Başarısını Etkileyen Faktörlerin Analizi - PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.11 - pp.71 - ISSN : 1308-2922 - 2012
2 ALİ KABASAKAL; ŞAKİR GÖRMÜŞ; - Ölçek Ekonomileri ve Sanayi Sektöründe İhracat Başarısı - Akademik Bakış - Vol.9 - pp.121 - ISSN : 1694-528X - 2006
3 ALİ KABASAKAL; ŞAKİR GÖRMÜŞ; - Financial Crises in Emerging Economies: A Descriptive Statistics Analysis - Sosyal Siyaset Konferansları - Vol.50 - pp.1041 - ISSN : 1304-0103 - 2006
2.1-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ OLARAK SUNULAN TEBLİĞ :
1 Dr. Şakir Görmüş - “Katılım Finansın Standartları Var Mı ?” - 2017
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Dr. Şakir Görmüş, Dr. Veli Yılancı, Mücahit Aydın - “Asimetrik Panel Nedensellik Testi Gelişmekte Olan Borsaları Üzerine Bir Uygulama”, - 2016
2 Mervan SELÇUK, Şakir GÖRMÜŞ - Türkiye’de Kurumsal Olarak Uygulanabilir Bir Zekât Modeli - 2016
3 Mervan SELÇUK, Şakir GÖRMÜŞ - Zekâtın Kurumsallaşmasının Seçilmiş İslam Ülkeleri Tecrübeleri Çerçevesinde Analizi - 2016
4 Dr. Şakir Görmüş & İsmet Göçer - Türkiye ye Yönelik Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Yöntemiyle Analiz Edilmesi”, - 2010
5 Görmüş, Ş ve A. Kabasakal - Are Economic Crises and Government Changes Related? A Descriptive Statistics Analysis - 17-19 Haziran - 2009 - SAU
6 Şakir Görmüş & Dr. Osman Peker & Dr. Recep Tekeli - “Similatiries and Differences of the 1994 and 2001 Turkish Finansial Crises: A Signal Approach - 2008
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Dr. Şakir Görmüş - “Development Of Islamıc Bank In Malaysıa And Turkey: Does Politik Mather”, - 2017
2 Dr. Şakir Görmüş, Dr. Esra Aksoy, - “Ülke Riskinin Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swaplarını Etkileyen Faktörler:Asimetrik Nedensellik Yöntemi”, - 2017
3 Dr. Şakir Görmüş & Dr. Osman Peker - “The Effect On Developing And Developed Countries of The Kyoto Emissions Trading System”, - 2010
2.5-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ OLARAK SUNULAN TEBLİĞ :
1 Dr. Şakir Görmüş, - Gayrimenkul Sertifikası Konut Finansmanında Faizsiz Bir Çözüm Olabilirmi?”, - 2017
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 MÜCAHİT AYDIN; - Terör Tecrübesinin Turizm Talebi Üzerine Etkisi - 2014
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Mervan Selçuk, Şakir Görmüş - Zekatın Kurumsallaşması Dünya Uygulamaları ve Türkiye İçin Model Önerisi - İktisat Yayınları - Vol.1 - 2019
2 Görmüş Ş. - KRİZ VE SEÇİM DÖNEMLERİNDE İMKB: Teori ve Uygulama (İMKB Yarıtımcısına Tavsiyeler) - Gazi Kitapevi - pp.1 - Ekim - 2010 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Dr. Şakir Görmüş - “Dünya’da ve Türkiye’de İslami Finansın Gelişimi - PESA - Vol.12 - pp.65-104 - 2018
2 Dr. Şakir Görmüş - Yeni Başlayanlar İçin İslami Finans - PESA - pp.65-104 - 2018
3 Görmüş Ş. - Türkiye’de Cari Açığın Sürdürülebilirliğin “Sinyal Yaklaşımı” Metodu ile Test Edilmesi - Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye’nin cari Açık Sorunları - 2010 - SAU
4 Dr. Şakir Görmüş & Dr. Ali Kabasakal - “Financial Crises in Emerging Economies: A Descriptive Statistics Analysis - İ.Ü. Sosyal Siyaset Konferanslari 50. yıl kitabı - Vol.4599 - pp.1041-1062 - 2005
3.11-BASILMIŞ DERS NOTU VEYA UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIMLANMIŞ DERS NOTU YAZARLIĞI :
1 Dr. Şakir Görmüş - İstatistik Uzaktan Eğitim Ders Notları - 2013
2 Dr. Şakir Görmüş - İktisadi Matematik Uzaktan Eğitim Ders Notları - 2013
4.1-DÜNYA BANKASI, AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Kamu Sektörünün Sivil Toplum Örgütleri ile İşbirliği için Desteklenmesi için Teknik Yardım - Vol.3.000000 EUR - DOI : 2 - Doger/ccsos/tr2013/0740.10-2/ser/005 - 2017
4.6-DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN HARİÇ) TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJELER (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIYOR: TOPLUM KAZANIYOR - Vol.80100 - DOI : 1 - 54-019-037 - 2017
2 GENÇLER İSLAMİ FİNANSI ÖĞRENİYOR VE UYGULUYOR - Vol.90000 - DOI : 2 - 14154 - 2017
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 “How Good Are the Signal Approach to Predict 1994 and 2001 Turkish Financial Crises?” - Vol.2500 - DOI : 1 - 2005 - 2004
5.2-YURTİÇİ ARAŞTIRMA :
1 “Akademik Teşvik Ödeneği Taslağı (Beklentiler Ve Hedefler Karşılanıyor Mu? - DOI : 1 - PESA Nisan 10 - 2015
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 IJISEF March - 2017
2 IJISEF July - 2017
3 IJISEF November - 2017
4 IJISEF March - 2016
5 IJISEF November - 2016
6 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies (IJISEF) July - 2015
7 ICISEF November - 2015
8 SEYAD Ocak - 2015
9 SEYAD Nisan - 2015
10 SEYAD July - 2015
11 SEYAD October - 2015
12 SEYAD August özel - 2015
13 SEYAD nisan - 2014
14 SEYAD October - 2014
15 SEYAD October - 2013
16 SEYAD JUNE - 2013
17 SEYAD Nisan - 2013
18 SEYAD Ocak - 2013
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Yeni Başlayanlar için İslami Finans - 2018
2 Tasarrufa Dayalı Faizsiz finans Sistemi - 2017
3 ICPESS Social Studies Proceding book 2017 - 2017
4 ICPESS 2016 Proceedings Book - 2016
5 ICISEF Islamic Finance proceding book - 2015
6 ICISEF 2015 Islamic Banking Proceding book - 2015
10.2-ALANINDA YURTDIŞI KURUM VEYA KURULUŞLARDAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 Araştırma Bursu - Oklahoma State Üniversitesi - 2002
10.4-ULUSLARARASI KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 Yüksek lisans ve doktora bursu - MEB - 0 - SAU
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 Ülke riskinin göstergesi olarak kredi temerrüt swaplarını etkileyen faktörler: Asimetrik nedensellik yöntemi ile tahmini - AKSOYLU ESRA - Sakarya Üniversitesi - SBE - İşletme Anabilim Dalı - 2017
2 IMF anlaşmaları'nın istikrar programlarının güvenilirliğini artırmadaki rolü: Türkiye örneği - GÜNEŞ SEVCAN - Adnan Menderes Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat Anabilim Dalı - 2008
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Sukuk uygulamaları ve dünya sukuk piyasasının gelişimi - OKULU ABDULLAH - Sakarya Üniversitesi - SBE - İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı - 2017
2 The impact of the interest rate fluctuations on the participation banks profitability: Turkey case - MİNNY MARİEM - Sakarya Üniversitesi - SBE - İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı - 2017
3 Meslek edindirme kurslarının etkinliği: SAMEK örneği - BAĞLAN DAMLA - Sakarya Üniversitesi - SBE - Maliye Anabilim Dalı - 2017
4 ). Asimetrik panel nedensellik testi: Gelişmekte olan ülkelerin borsaları üzerine bir uygulama - AYDIN MÜCAHİT - Sakarya Üniversitesi - SBE - Finansal İktisat Anabilim Dalı - 2016
5 Zekâtın modern anlamda kurumsallaşması ve Türkiye için uygulanabilir bir model önerisi - SELÇUK MERVAN - Sakarya Üniversitesi - SBE - İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı - 2016
6 Avrupa Birliği sürecinde Kıbrıs meselesi ve Türkiye ile Güney Kıbrıs arasındaki ticaret potansiyelinin çekim teorisi yöntemi ile tahmini - UÇAL HALİL - Adnan Menderes Üniversitesi - SBE - İktisat Anabilim Dalı - 2007
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Finansal Makroekonomi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
2 İslam Ülkelerinin Mali ve finansal Yapısı - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
3 EKONOMİNİN TEMELLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
4 EKONOMİNİN TEMELLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
5 DÖNEM PROJESİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
6 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
7 UZMANLIK ALAN DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 İktisadi Matematik - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
2 İktisadi Matematik - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2017
3 İstatistik - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
4 İstatistik - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2017
5 İslam Ekonomisi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
6 İslami Finans - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
7 Araştırma Yöntemleri - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2017
8 İktisadi Matematik - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2015
9 İktisadi Matematik - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2015
10 İSTATİSTİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
11 İSTATİSTİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
12 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
13 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
14 İSTATİSTİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
15 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
16 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
17 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
18 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
19 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
20 PROJE TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
21 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
22 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
23 İKTİSADİ MATEMATİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
24 İSTATİSTİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
25 İSTATİSTİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
26 İSTATİSTİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
27 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
28 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
29 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
30 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
31 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
32 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
33 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
34 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
35 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
36 İSTATİSTİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
37 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
38 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
39 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2012
40 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
41 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
42 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
43 İKTİSADİ MATEMATİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
44 ECONOMETRICS I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
45 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
46 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
47 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
48 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
49 ECONOMICS - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
50 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
51 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
52 İKTİSADA GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
53 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
54 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2011
55 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
56 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
57 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
58 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
59 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
60 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
61 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
62 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
63 İKTİSADİ MATEMATİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
64 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
65 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
66 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
67 İSTATİSTİK - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
68 MACRO ECONOMICS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
69 MICRO ECONOMICS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
70 MİKRO İKTİSAT - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
71 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
72 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
73 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2010
74 INTRODUCTION TO ECONOMICS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
75 İKTİSADA GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
76 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
77 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
78 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
79 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
80 İKTİSADİ MATEMATİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
81 MACRO ECONOMICS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
82 İSTATİSTİK - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
83 İKTİSADA GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
84 INTRODUCTION TO ECONOMICS - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
14.2-EN AZ 3 AY SÜRE İLE YURT DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR ÜNİVERSİTE/ARAŞTIRMA KURUMU/ENSTİTÜDE ARAŞTIRMA AMACI İLE BULUNMAK/BULUNMUŞ OLMAK :
1 Uluslararası Malezya İslam Üniversitesinde Araştırmacı - Haziran -Agustos - 2014
2 Oklahoma State Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi - 2002-2004 - 2004
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), - 28-30 June, - 2018
2 3rd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 9-11 November - 9-11 November - 2017
3 International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), - 19-22 May - 2017
4 International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) - 24-26 August, - 2016
5 International Congress on Islamic Economics and Finance (ICISEF), - 21-23 October - 2015
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi - 26-28 Ekim - 2007